(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Alumni Ramathibodi Surgery 2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17:00 น.

 
Care lab -2

Carelab วันที่ 11 - 15 กันยายน 2566

 
CloacaWeek2023

27-29 พฤศจิกายน 2566

 
Handsewn intestinal anastomosis workshop 2023

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10:00-12:00 น ณ ห้อง Skill Lab

 
Evolutive trends in immediate breast reconstruction

by Rossella Elia, MD., PhD. on Tuesday 29th August 2023; 08:00-09:00 am

 
Pure skin perf
"Pure skinperforator flap" ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:00-09:00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร...
 
Ostomy; How to create, Complication detection and care

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
การอบรม Urodynamics Dysfunctional voiding Chronic pelvic pain และ Urodynamics and Female Urology workshop

Urodynamics and Female Urology workshop (Make it clear!) อังคาร 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จั...

 
Growth mindset workshop

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
DSC CA Breast

การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินการรับรองเฉพาะโรค : การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ...