(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
Trend of the 3D Monitor-Assisted Microsurgery

By Prof. Mizuno Hiroshi, M.D., Ph.D. on Wednesday 21 June 2023 ; 09:00-10:00 am

 
How will ChatGPT and Al affect medical education

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Mastery course in Prostate cancer

Robot-assisted radical prostatectomy and novel modalities วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ  Pullman Bangko...

 
Admission and Discharge

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
RASP 2023

การอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 17 (RASP2023) ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2023 ณ  Pullman Bangkok K...

 
 surgerydonatemoney

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2566 ภาควิชาศัลยศาสตร์ โดย รศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ แ...

 
congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ 

 
The Inner Branch Endograft Technology

Lecture and live demonstration operation case no 15-16th May 2023

 
อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 40

การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง "อุบัติเหตุทางมือ" ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566

 
International Research presentation

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารหลัก

 
Difficult Conversations

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
Advanced Trauma Life Support 1/2023

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เวชบำบัดฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต จัดอบรมเชิงปฏิ...