การขอศึกษาดูงาน (Elective) สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์

Pediatric elective

แนวทางการขอศึกษาดูงาน (Elective) สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลของ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

คุณสมบัติผู้สมัคร Elective
1. ผู้สมัครต้องสามารถเข้ารับการ Elective ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
2. ผู้สมัครต้องเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 หรือปีที่ 4 หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

เกณฑ์การรับ Elective 
1. สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ สามารถรับแพทย์เข้าศึกษาดูงานได้ 2 ท่าน / เดือน
2. สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ จะพิจารณารับผู้ที่สมัครก่อนตามลำดับ และจะพิจารณา รับแพทย์ประจำบ้านก่อนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศิรินทร์ สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร  02201-1315 ต่อ 336

Link : สมัครดูงาน Elective