(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
R2R

ประชุมวิชาการหัวข้อ "URO R2R 2024 BUILDING BRIDGES"

...
 
Reflective feedback conversation

Integrated Conference หัวข้อ "Reflective feedback conversation" โดย ผศ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ
ว...

 
Minimally Invasive Cardiac Surgery 2024

Minimally Invasive Cardiac Surgery (Live case and Experience Sharing) March 7-8th, 2024, 9:00-16:00 6th floor, M...

 
การเสนอซื้อเครื่องมือผ่าตัดให้ถูกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

การเสนอซื้อเครื่องมือผ่าตัดให้ถูกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง: ผศ.ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
รองคณบดีฝ่ายกา...

 
ทำบุญห้องพักแพทย์ประจำบ้าน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพักแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารหลัก

 
Interhospital pediatric surgery Conference 2023

PED Interhospital conference 2023 February 23rd, 2024; @11:30-15:30, 910 C room

 
 BLALOCK-TAUSSIG-THOMAS

SATURDAY 24 FEBRUARY 2024, 9:00am -15:00pm 3RD FLOOR, MEDICAL LEARNING CENTRE AND RAMATHIBODI SCHOOL OF NURSING...

 
ทำบุญห้องพักแพทย์ประจำบ้าน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพักแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารหลัก

 
BLALOCK-TAUSSIG-THOMAS (BTT) SHUNT

SATURDAY 24 FEBRUARY 2024, 9:00am -15:00pm
3RD FLOOR, MEDICAL LEARNING CENTRE AND RAMATHIBODI SCHOOL...

 
URO R2R 2024 BUILDING BRIDGES

On Friday 1st March 2024 08.30 am to 05.00 pm
Beta room 2nd Fl., Pullman Bangkok, King Power Hotel.

...
 
ACADEMIC DAY: THE FACE

ACADEMIC DAY: THE FACE
14 FEB 24 @ROOM 617
ㆍAnatomy and surgical techniques
ㆍUpdate in face...

 
สวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมปอง รักษาศุข

วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘:๓๐ น. (สวดพระอภิธรรม), ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔:๐๐ น. (พระราช...