ให้บริการทางพยาธิวิทยาที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย

โดยเน้นการวินิจฉัยตรวจทดสอบเพื่อสนับสนุนการรักษาระดับตติยภูมิ

 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่2 ประจำปี 2567 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

 

ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1
จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2566

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา
ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1
จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต...

 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่1 ประจำปี 2567 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และคณาจารย์ภายในภาควิชา ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร...

 

ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมนาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

ณ ห้องเรียนของหลักสูตรฯ ชั้น 9 อาคาร 1 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ณ โรงแรม ชาโตเดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. – 16.60 น. ณ ห้องประชุม 910 B, 910 C ชั้น 9...

 

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...