ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 256...

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 256...

การประชุมวิชาการพยาธิวิทยารามาธิบดี RAMA Pathology Conference 2019 : Disruptive technology in Pathology

...
  ข่าวกิจกรรมทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

เนื่องจากภาควิชาพยาธิวิทยา ได้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification จากสถาบ...

พิธีมอบใบรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 22870 : 2006 และ ISO 15190 : 2003 

งานวันมุทิตาจิตประจำภาควิชาพยาธิวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 และ

...

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4

เนื่องจากภาควิชาพยาธิวิทยา ได้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification จากสถาบัน Wes...

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล 'ดีเด่น' ประเภท 'Poster Presentation' ในกิจกรรม มหกรรมคุณภาพ มหาว...

รศ.นพ.มงคล คุณากร
หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

   

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th