ประกาศเกี่ยวกับงานวิจัย

ประกาศเกี่ยวกับงานวิจัย

เรื่อง วัน/เดือน/ปี
23 พฤศจิกายน 2563
27 ตุลาคม 2563
16 ตุลาคม 2563

14 มกราคม 2558

5 มกราคม 2558

7 ธันวาคม 2557

9 ตุลาคม 2557

3 ตุลาคม 2557

11 กันยายน 2557

10 กันยายน 2557

7 พฤษภาคม 2557

11 เมษายน 2557

10 มีนาคม 2557

7 มีนาคม 2557

27 พฤศจิกายน 2555

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยภาควิชาฯ

เรื่อง วัน/เดือน/ปี

20 มกราคม 2557
19 มีนาคม 2557
14 พฤษภาคม 2557
18 กรกฎาคม 2557
17 พฤศจิกายน 2557

19 มกราคม 2558
16 มีนาคม 2558
18 พฤษภาคม 2558
20 กรกฎาคม 2558

 

แต่งตั้งคณะกรรมการภาควิชาฯ

เรื่อง วัน/เดือน/ปี

8 พฤศจิกายน 2556
8 พฤศจิกายน 2557