ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 1 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1145, 02-201-1186

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์  เวลา 7.00 - 19.00 น.
นอกเวลาราชการ : วันหยุดราชการ 9.00 - 16.00 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์  ศรีสนธิ์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์
สวรินทร์  พันธ์จันทร์
ผู้ช่วยพยาบาล (ผู้ปฏิบัติงาน)
กชกร  พรหมสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรพิรา ศิริเวชช
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
อมรรัตน์  เชาว์ไว
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
อุบล  ชูดวง
นักวิชาการศึกษา
วิไลพร  แสงอ่อน
นักวิชาการศึกษา
เสาวณีย์ จิตต์ประสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มณี  บุญเคลิ้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศิริขวัญ  ควรสันเทียะ
พนักงานทั่วไป ระดับ 1
วีระชัย  จันทะสอน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
       

 

หน้าที่หลัก :
1. ตรวจศพคดีทั้งในและนอกโรงพยาบาลในท้องที่ สน. พญาไท
2. ตรวจศพทางวิชาการ
3. บันทึกบาดแผลผู้ป่วยคดี เช่น อุบัติเหตุจราจร , ถูกทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา
4. รับตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ DNA
5. ออกใบชันสูตรบาดแผลในคดีต่างๆ และ ใบชันสูตรพลิกศพ
6. ออกใบแพทย์เพื่อเคลมประกันชีวิต
7. เป็นพยานศาล ( อาญาและแพ่ง )
8. ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติในคดีต่างๆ

การให้บริการ :
1. บริการตรวจสายสายพันธุกรรม ลายพิมพ์ DNA
2. ให้คำปรึกษาผู้ป่วยทางคดี เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย , ถูกข่มขืน , อุบัติเหตุจราจร
3. ให้คำปรึกษาแก่ญาติผู้ป่วยและญาติผู้เสียชีวิตในการติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันรถยนต์
4. แนะนำแก่ญาติผู้เสียชีวิตในกรณีผู้เสียชีวิตติดเชื้อ HIV
5. แนะนำแก่ญาติผู้เสียชีวิตในการติดต่อสถานีตำรวจและเขตต่างๆ ในการแจ้งใบมรณบัตร

ด้านการเรียนการสอน :
1. สอนนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหลักสูตรนิติเวชศาสตร์
2. รับเชิญเป็นวิทยากรในสถานที่ราชการและหน่วยงานต่างๆ
3. เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับเชิญไปสอน