ข่าวสารกิจกรรม (ดูทั้งหมด)
 
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรรามาธิบดีร่วมกิจกรรม “Rama Earth Hour 2021”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Check-Energy-Slide.jpg
ปิดแอร์ ปิดไฟ ปิดน้ำ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
 
ชาวรามาธิบดีใช้ไฟอย่างรู้คุณค่า ช่วยกันประหยัดพลังงาน
ปรับอุณหภูมิแอร์ 25 องศาเซลเซียส ปิดไฟ ปิดสวิทช์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
 
ช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

เปลี่ยนโลกสดใส หันมาใช้ถุงผ้า

 
สละเวลาซักนิด คิดแยกขยะ

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานปี 2