การคัดแยกประเภทขยะ

การกำหนดชนิดของถุงและรูปแบบภาชนะรองรับ ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ

  กำหนดถุงสีต่างๆ สำหรับใส่ขยะแต่ละประเภท ดังนี้

ถุงสีต่างๆ สำหรับใส่ขยะแต่ละประเภท

1. สีดำ          สำหรับใส่ขยะทั่วไป

2. สีแดง       สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ มีคำว่าชยะติดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี

3. สีเทา        สำหรับใส่ขยะอันตราย (ขยะพิษ)

4. สีฟ้า         สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล (ขยะยังใช้ได้)

 

  กำหนดรูปแบบภาชนะรองรับ

1. ภาชนะรองรับขยะชนิดไม่มีฝาปิด  สำหรับรองรับขยะแห้งประเภทกระดาษ

2. ภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด  แบบใช้เท้าเหยียบ เปิด-ปิด ขนาดต่างๆ สำหรับรองรับขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล

3.ภาชนะรองรับแบบมีฝาปิดมิดชิดและมีล้อเลื่อน

4. ภาชนะรองรับแบบมีฝาดันปิด-เปิด  สำหรับรองรับขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล

5. ภาชนะใส่ของมีคมและของมีคมติดเชื้อ  ที่ทำจากกระดาษแข็ง และป้องกันของมีคมทะลุออกมาได้ สามารถลอกสติกเกอร์ข้างกล่องมาปิดด้านบนเมื่อเข็มเต็มกล่อง

6. รถเก็บขยะ  ลักษณะเป็นถังโลหะสี่เหลี่ยม ไม่ขึ้นสนิม มีฝาปิดมิดชิด สามารถล้างทำความสะอาดได้

 

ภาพการแยกขยะตามส่วนงานต่างๆ