ข่าวการประชุมวิชาการ

 
IC Rama: Update Infection Prevention and Control
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
 
Ethical & Legal Considerations: Nurse Need to Know
วันที่ 4-5 เมษายน 2567
 
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การปลูกถ่ายไต-ตับอ่อน
วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร 
 
Hemophilia Day 2024 “Equitable Access for All” “การเข้าถึงกระบวนการรักษา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน”
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน 20 ปี แห่งความสำเร็จของการผ่าตัดรักษาความผิดปกติของผนังทรวงอกในประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
The 6th Bangkok International Adult Congenital Cardiology Symposium Ramathibodi ACHD Excellent Center
9th-10th March 2024, Novotel Bangkok Platinum Pratunam Hotel, Bangkok, Thailand
 
UNLOCKING INNOVATION IN ONCOLOGY
February 16-17, 2024, 08:00 a.m.-17:30 p.m. @The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
 
THE ESSENCE OF MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR LUNG CANCER
February 15, 2024, 08:00 a.m.-17:30 p.m. @The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
 
ขอเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 17 (17th Virtual Workshop on Safe Community) หัวข้อ ถนนปลอดภัยของชุมชน
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ระบบ Zoom Application Meeting
 
พัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล รุ่นที่ 4
วันที่ 29 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี