ข่าวการประชุมวิชาการ

 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยาย WEBINARS เดือนกรกฎาคม 2567
เลือกลงทะเบียนหัวข้อที่ต้องการเข้าร่วมได้ https://forms.gle/rHUj4C7u4EwRfMVHA
 
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ SLEEP for general practitioner
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 - 12.45 น.
 
WORLD NO TOBACCO DAY 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00-12:00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
เรียนเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 22 PRACTICAL INSIGHTS ON RHEUMATOLOGY FOR THE NON- RHEUMATOLOGIST
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
RAMA SAFETY DAY 2024 SAFETY STARTS WITH YOU “เพราะความปลอดภัย เป็นเรื่องของทุกคน”
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สถานที่ : โถงชั้น 1 อาคารบริหาร และวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถานที่ : โถงหน้าประชาสัมพันธ์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 09:00-15:00 น.
 
Practical Ophthalmology 10th Pre-residency Course 2024
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
RIAC 2024 Beyond Boundaries: The Intersection of Technology, Innovation, and Healthcare
8-10 September At Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา REFRESH COURSE “DIVE INTO RASME, OUR SIMULATION CENTER, WHERE SIMULATION-BASED EDUCATION TRANSFORMS LEARNING !”
24 กรกฎาคม 2567 | 12:00-13:00 น. ณ ห้อง 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
2 nd INTRAUTERINE INSEMINATION
Wednesday, 1 May 2024 ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี