ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีจะมีการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
VENDOR BEST OF THE YEAR 2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนปรับปรุงศาลาการเปรียญและสร้างกุฏิกรรมฐาน

ได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดป่าชุมชนพัฒนา เลขบัญชี ๔๔๔-๑-๐๑๓๒๙-๙

 
ตลาดนัดสุขภาพ “From Farm To Your Health”

ทุกวันพุธ เวลา 07:00-13:00 น. เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2556 บริเวณด้านหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
เชิญชวนร่วมงานวันป้องกันแผลกดทับโลก

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมสนับสนุน โครงการ VIRTUAL RUN

RUN FOR BLOOD วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย 2023

 
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และเครือข่าย Healthy Organization เข้าร่วมกิจกรรม 60 นาที เพื่อสุขภาพดี

ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16:30-17:30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร