You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
รับสมัคร "เภสัชกร" หลายอัตรา

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
รามาฯ ร่วมใจออกกำลังกาย VIRTUAL CAL CHALLENGE

เริ่มส่งผลกิจกรรม 10 ม.ค. - 30 ก.ย. 65

 
เปิดรับสมัครหัวหน้างานกิจการนักศึกษา

สังกัด สำนักงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 692 และโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 693

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 690 และโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 691

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 687-688

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี จำหน่ายชุดตรวจ ATK

สนใจติดต่อสอบถาม งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ โทร. 0-2201-0437 ถึง 39 (ในวันและเวลาราชการ)

Pages