You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล หลายอัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

 
เปิดรับสมัครพยาบาล 6 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
มอบทุนการศึกษาสำหรับเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ โทรศัพท์ 0-2201-2585 ต่อ 146-154 

 
E-book น่าอ่านจาก “สำนักพิมพ์รามาธิบดี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์รามาธิบดี งานบริการวิชาการ โทร. 0-2201-2258

 
ขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรคณะฯ ร่วมตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” ถวายพระพร

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. (หลังเคารพธงชาติ) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)  และโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันจันท...

 
World Soil Day วันดินโลก “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:30 - 13:00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
รามาฯ รักษาศิลป์ งานประมูลการกุศลเพื่อระดมทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่และโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

จัดแสดงผลงานวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 9.00 - 17.00 น.) ประมูลผลงาน วันที่: 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 
MELODIES FROM MOVIES & more

1 December 2023 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ของขวัญอันทรงคุณค่า “กระเป๋าชุดความรู้สำหรับประชาชน” เพื่อคนที่คุณรัก

สั่งซื้อ “กระเป๋าชุดความรู้สำหรับประชาชน” ได้แล้ววันนี้ที่สำนักพิมพ์รามาธิบดี งานบริการวิชาการ ชั้น 1 หลังโรงอาหาร อาคารวิจัยและสวัสดิการ

Pages