You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แบบสำรวจความพึงพอใจนิตยสาร @Rama สำหรับประชาชนทั่วไป

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

 
ประกาศ ผลการประมูลคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ประกอบการร้านแว่นตา

บริเวณแผนกตรวจผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามาริบดี ร่วมถ่ายรูปแชร์วิธีการประหยัดพลังงาน ในรูปแบบของท่านพร้อมแคปชันจี๊ดสุดโดนใจ ในหัวข้อ หนึ่งมือร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

 
รับบริจาคลวดเย็บกระดาษ

บริจาคหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร โทรศัพท์ 0-2201-2543

 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี กำหนดปิดรับสมัคร 31 มีนาคม ของทุกปี

 
ขอเรียนเชิญสถาปนิก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564

 
VENDOR BEST OF THE YEAR 2020

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages