You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หนังสือใหม่ของ “โครงการตำรารามาธิบดี” “เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม (Magentic Resonance Imaging in Dementia)”

สามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ในราคาเล่มละ 850 บาท ที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท) เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 
คุยกับหมอระดับโลก ผู้บุกเบิกโรคเบาหวาน และวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2022

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 786

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
 

 
ส่งต่อความสุข เติมฝัน เพิ่มพลัง สร้างรอยยิ้มให้น้อง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ส่งต่อพลังใจสู่น้อง ๆ ผ่านบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี 026-2-28911-5

 
การประกวดตำรารามาธิบดี ประจำปี 2566

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

 
เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ สู่การพัฒนาเกิดเป็นโครงการ “PATIENT RELATIONS ATTENDANT (PRA)”

เน้นบริการเชิงรุก การสื่อสาร การให้ข้อมูล เพื่อสร้างความประทับใจ ตั้งแต่ก้าวแรกที่มารับบริการ โครงการนำร่อง ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป O กรุ๊ป A และกรุ๊ป B

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน

Pages