You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เปิดมิติใหม่ รู้ลึกรู้จริง...เรื่องสุขภาพ RAMA VARIETY

พบกันทุกวันอังคาร เวลา 11.00-11.30 น. และวันเสาร์ เวลา 14.00-14.30 น.

 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา จ.สกลนคร

ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

 
บุคลากรรามาธิบดี พบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ "COVID-19 กับการออกกำลังกาย"

ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12.15-13.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ หรือรับชม FACEBOOK: RAMATHIBODI SPORTCENTER

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ผักสวนครัวปลูกง่าย เบาหวานกินได้สบายใจ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 07:30-08:30 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 734

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม "โครงการ แบ่งปันเพื่อลมหายใจสู่ชุมชน" (บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
"พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565

โดยบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทุกจังหวัดทั่วประเทศ 170 แห่ง

 
หนังสือใหม่ของ “โครงการตำรารามาธิบดี” เรื่อง การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy

สามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ งานการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ หรือ http://textbook.acmrrama.com/

 
หนังสือใหม่ของ “โครงการตำรารามาธิบดี” เรื่อง การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ Pain Management in Clinical Practice

สามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ งานการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ หรือ http://textbook.acmrrama.com/

Pages