You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณบดี ชั้น ๕ อาคารบริหาร

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 715

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
คาร์ซีทเก่า เราขอรับบริจาค

สามารถนำคาร์ซีทมาบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
พื้นที่รับส่งพัสดุและอาหาร Delivery

เพื่อรับรองรับสถานการณ์ COVID-19

 
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อภาครัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมส่งความสุขให้น้อง ๆ โดยการบริจาค...

รับบริจาคได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ ฝ่ายการพัสดุ อาคารพัสดุ (บำบัดน้ำเสีย) ชั้น 2 โทร. 0-2201-1335

 
ขอเชิญร่วมงานวันรามาธิบดี พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
DIY E-CARD

ชวนส่งความสุขด้วยการ์ดสงกรานต์สุขใจ ทำง่าย ส่งง่าย ปลอดภัย

Pages