ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั้นเติมสุข

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ”

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00-12:00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั้นเติมสุข

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15:30-16:30 น. ณ ศูนย์สุขภาพและสุขภาวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติ บุคลากร และหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2566

13 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์