You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
การจัดทำ TOR ที่มีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง มะเร็งปอดชนิดยีนกลายพันธุ์ EGFR (EGFR-Mutant Lung Cancer)

สามารถสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ราคาเล่มละ 400 บาท

 
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 720

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 719

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โครงการ PERSONAL TRAINER 2 ประจำปี 2565

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565

 
เตรียมพบกับการอบรมโครงการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อภาครัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 717

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ออกกำลังกายด้วยดนตรี ได้ผลดีจริงหรือ ?

14 JUNE 2022 13:00-13:30 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages