You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญผู้สนใจรับชม LIVE FACEBOOK "พาแม่ไปกินอะไรดี"

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-09.30 น.

 
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันแม่ "พาแม่ไปกินอะไรดี"

ร่วมส่งเมนูอาหารอร่อย ๆ และดีต่อสุขภาพที่จะพาคุณแม่ไปกิน คนละ 1 เมนู ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

 
เปิดรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์พยาบาล หลายอัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

 
เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล หลายอัตรา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

 
เปิดรับสมัครพยาบาล (ผู้ช่วยสอน) 6 อัตรา

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

 
เปิดรับสมัครพยาบาล 6 อัตรา

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

 
ขอเชิญร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ หลวงพ่อมาถึง ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โถงเฉลิมพระเกียรติ

 
สวยหล่อขอสืบ

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 น. เริ่ม 6 สิงหาคม 2565

 
ขอเชิญหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และนักศึกษา นำ Stethoscope มาทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญ

ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคลังพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หนังสือขายดีของ “โครงการตำรารามาธิบดี” เรื่อง “การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล (Prehospital Trauma Care)” พิมพ์ครั้งที่ 2

สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ ในราคาเล่มละ 650 บาท ที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ หรือที่ www...

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 721

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
การจัดทำ TOR ที่มีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages