You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติ บุคลากร และหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2566

13 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
โครงการ CSR ครั้งที่ 814 “ครุภัณฑ์ ปันสุข เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 
E-book เรื่อง การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Prehospital Trauma Care

สามารถสั่งซื้อ e-book ในราคาเล่มละ 429 บาท ผ่าน 3 แอปพลิเคชัน

 
Allegro in Red 16th RAMADRAMA

วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญหน่วยงานแพทย์ พยาบาล และนักเรียน นำ Stethoscope มาทำความสะอาด

ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม CHEW HEALTHY CHALLENGE

สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน 2566

 
วันออกกำลังกายโลก (Challenge Day)

ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร (หน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ)

 
วันงดสูบบุหรี่โลก WORLD NO TOBACCO DAY

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30-11:30 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญชวนอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล และบุคลากรในสังกัด นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มาฝากขายกับสำนักพิมพ์รามาธิบดี

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ หรือคุณกุลกัลยา สุขเจตนี โทร. 0-2201-2258

 
“รู้แล้วรอด”

เพราะบางปัญหาสุขภาพ ถ้าไม่รู้...อาจไม่รอด

Pages