You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญออกแบบตราสัญลักษ์ สำนักพิมพ์รามาธิบดี เพื่อประชาสัมพันธ์ “สำนักพิมพ์รามาธิบดี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ และคุณกุลกัลยา สุขเจตนี โทร. 0-2201-2258

 
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและเครือข่าย Healthy Organization เข้าร่วมกิจกรรม “60 นาที เพื่อสุขภาพดี”

ทุกวันพุธ เวลา 15:30-16:30 น. ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร (หน้าศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ)

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 787

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หนังสือใหม่ของ “โครงการตำรารามาธิบดี” “ภาวะความดันเลือดสูงในเด็กและวัยรุ่น (Hypertension in Children and Adolescents)”

สามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ในราคาเล่มละ 450 บาท ที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
หนังสือใหม่ของ “โครงการตำรารามาธิบดี” “เอ็มอาร์ไอในภาวะสมองเสื่อม (Magentic Resonance Imaging in Dementia)”

สามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ในราคาเล่มละ 850 บาท ที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท) เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 786

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
 

Pages