You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม ครั้งที่ 760

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง Acute Stroke Fast Track

หากพบผู้ป่วยที่มีอาการดีงต่อไปนี้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี โทรด่วน 2700

 
ร่วมตอบแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 65 ประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 21 ก.ย. 65 ที่ เฟซบุ๊กงานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบดี

 
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร นำผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นแบบอินทรีย์มาร่วมแบ่งปัน "แบ่งกันปลูก ปันกันกิน ปลูกผักไว้เยอะ แต่กินคนเดียวมันเหงา มาแบ่งกับเราดีไหม"

ร่วมส่งต่อผลิตผลได้ที่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพวะ ชั้น 1 อาคารบริหาร ทุกวันจันทร์ เวลา 07.40-08.30 น.

 
เปิดมิติใหม่ รู้ลึกรู้จริง...เรื่องสุขภาพ RAMA VARIETY

พบกันทุกวันอังคาร เวลา 11.00-11.30 น. และวันเสาร์ เวลา 14.00-14.30 น.

 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา จ.สกลนคร

ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

 
โครงการพัสดุ CSR เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

 
บุคลากรรามาธิบดี พบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ "COVID-19 กับการออกกำลังกาย"

ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12.15-13.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ หรือรับชม FACEBOOK: RAMATHIBODI SPORTCENTER

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ผักสวนครัวปลูกง่าย เบาหวานกินได้สบายใจ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 07:30-08:30 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages