ข่าวประชาสัมพันธ์

 
วันงดสูบบุหรี่โลก WORLD NO TOBACCO DAY

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30-11:30 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญชวนอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล และบุคลากรในสังกัด นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มาฝากขายกับสำนักพิมพ์รามาธิบดี

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ หรือคุณกุลกัลยา สุขเจตนี โทร. 0-2201-2258

 
“รู้แล้วรอด”

เพราะบางปัญหาสุขภาพ ถ้าไม่รู้...อาจไม่รอด

 
ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

 
e-LG on Blockchain

https://me-qr.com/Bz2UagqM

 
TOGETHER IS POWER SiCOE FORUM 2023 CREATING SUSTAINABLE EXCELLENCE, TOGETHER

24-28 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
กลับมาแล้ว!!! งานเดิน-วิ่ง 58 ปี รามาธิบดี เพื่ออาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ โปรดยืนยันสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (เฉพาะผู้ท...

 
ขอเชิญร่วมงานวันรามาธิบดี พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖