ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและเครือข่าย Healthy Organization เข้าร่วมกิจกรรม 60 นาที เพื่อสุขภาพดี รำวงมาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย (Thai Dance)