ขอเชิญชวนภาควิชา/หน่วยงานส่งองค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่าน website KM ร่วมประกวด KM AWARD ประจำปี 2567