ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ที่มา : กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

 
ไม่ได้แซงคิววัคซีนนะจ๊ะ...แต่เบาหวานจะตายก่อน!

โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและแมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล​

 
ยุคโควิด-19...ลูกแม่ในท้องจะปลอดภัยไหม

โดย รศ. นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล​

 
วัคซีนปอดอักเสบและวัคซีนโควิด-19 มีความสำคัญและแตกต่างกันอย่างไร

โดย ศ.​ พญ.ศศิโสภิณ​ เกีย​รติบูรณกุล​ สาขาวิชาโรค​ติดเชื้อ​ ภาควิชา​อายุ​ร​ศาสตร์​ คณะแพทยศาสต​ร์โรงพยาบา​ลรามาธิบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​

 
วางแผนฉีดวัคซีนอย่างไร สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 วัคซีนปอดอักเสบและวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 
Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)

หมายถึง การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ให้ปลอดภัยจากการติดโควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง ให้ทุกคนคิดเสมอว่าเราอาจติดโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการ...

 
ติดโควิดต้องรอด!

โดย พญ.นูรอัยมี่ ต่วนอาดัม พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ต้องรอด ถ้าเตียงไม่พอ ! Home Isolation

โดย ศ. ดร. พญ.อติพร อิงค์สาธิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี อ. นพ.เอกชัย เพชรล่อเหลียน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Home Isolation ทางเลือกเมื่อเตียงเต็ม

โดย ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร  กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
2 วัคซีนสำคัญที่ควรได้รับ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 
ฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วลิ่มเลือดอุดตัน! จริงหรือ?

โดย ผศ. พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เมื่อผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ จะดูแลอย่างไรดี

พิจารณาฝากเด็กไว้กับญาติหรือผู้อื่นที่พอจะดูแลเด็กได้

Pages