เว้นระยะ ลดการแออัด

งดสนทนาในลิฟต์ งดสนทนาทางโทรศัพท์

 
Home Isolation ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ไม่ให้ใครมาเยี่ยมและงดออกจากบ้าน เลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง...

 
รับมือความเครียดจากโควิด-19

พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเครียด

 
นอกจากวัคซีนโควิด-19 แล้ว ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนอะไรเพิ่มอีก

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ยอดติดโอมิครอนพุ่ง รับมืออย่างไร

โดย ศ.​ พญ.ศศิโสภิณ​ เกีย​รติบูรณกูล​ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
3 เรื่องควรระวังในการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19

1  อาจทำให้ การทำงานของตับ การทำงานของไต แย่ลง...

 
กินแบบไหน​ ป้องกันโควิด-19 ได้กันแน่

โดย อ.​ พญ.รพีพรรณ​ รัตนวงศ์​นรา​ มอร์ด​ สาขาวิชาโ​รคติดเชื้อ​ ภาควิชาอ​ายุรศาสตร์ ค​ณะแพทยศาสต​ร์โรงพยาบา​ลรามาธิบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​​

 
ตรวจไม่เจอ แต่ทำไมเราติด?

โดย อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ที่มา : กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

 
ไม่ได้แซงคิววัคซีนนะจ๊ะ...แต่เบาหวานจะตายก่อน!

โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและแมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล​

 
ยุคโควิด-19...ลูกแม่ในท้องจะปลอดภัยไหม

โดย รศ. นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล​

 
วัคซีนปอดอักเสบและวัคซีนโควิด-19 มีความสำคัญและแตกต่างกันอย่างไร

โดย ศ.​ พญ.ศศิโสภิณ​ เกีย​รติบูรณกุล​ สาขาวิชาโรค​ติดเชื้อ​ ภาควิชา​อายุ​ร​ศาสตร์​ คณะแพทยศาสต​ร์โรงพยาบา​ลรามาธิบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​

Pages