พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19 กับรามาธิบดี

บริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์การแพทย์ขนาดใหญ่ บริจาคสิ่งของรับมือสถานการณ์ COVID-19

 
โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna สำหรับประชาชนที่ได้สั่งจองวัคซีนออนไลน์ไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

รอบสุดท้าย! วันที่ 19 มิถุนายน 2565 วันที่ 3, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Health Checkup Center for Going Abroad

Update on COVID-19 Testing Service Fit to Fly 72 hours

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna

กำหนดฉีดวันที่ 3, 24 เมษายน 2565 วันที่ 8, 22 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งกำหนดฉีดวัคซีน Moderna เดือนมีนาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20, 27 ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2564 เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (AstraZeneca หรือ Pfizer)

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนวัคซีนที่กำหนดไว้

 
กำหนดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประจำเดือนธันวาคม 2564 และมกราคม 2565

 
ประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอให้ตรวจสอบประวัติข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมก่อนเข้ารับวัคซีน

หากประวัติการรับวัคซีนไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ท่านแจ้งไปยังสถานพยาบาลหรือจุดบริการที่เข้ารับวัคซีนก่อนหน้า เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบหมอพร้อมให้ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนเข้ารับวัคซีน...