ประกาศการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อรับสถานการณ์ COVID-19 โดยขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน ติดต่อเลื่อนนัดการตรวจที่...

 
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19 กับรามาธิบดี

บริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์การแพทย์ขนาดใหญ่ บริจาคสิ่งของรับมือสถานการณ์ COVID-19

 
ประกาศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญร่วมบริจาคออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

 
ด่วน COVID-19 Call Center

โดย อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี