โรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna

โรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna