พลิกโฉมการรักษา ด้วยวิวัฒนาการล้ำยุค กับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกผู้คิดค้นเทคโนโลยี mRNA และวัคซีนโควิด-19