วิธีการส่งอบหน้ากาก ด้วย UV

ขั้นตอนกระบวนการนำส่งหน้ากากเข้าอบฆ่าเชื้อด้วยตู้ UV-C ขนาดใหญ่ เพื่อนำหน้ากากกลับมาใช้ซ้ำ

การ reuse N95 mask ด้วยหม้อ UV-C