ฝีดาษวานรVSโควิด-19 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

โรคฝีดาษวานรและโควิด-19 มีความแตกต่างกันพอสมควร การทราบถึงความแตกต่างจะทำให้รู้จักการป้องกันตนเอง...

 
เรื่องต้องรู้ ! ผลข้างเคียงในเด็กหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

โดย ผศ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสต์ร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หายแล้วยังไม่จบ ! Long COVID-19 คืออะไร !?

โดย รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อาการข้างเคียง หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก

อาการข้างเคียงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคน

 
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5-11 ปี

ประโยชน์ของวัคซีน ลดอัตราการเสียชีวิต ลดการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือในหอผู้ป่วยวิกฤต ลดการเกิด MIS-C...

 
อย. อนุมัติ วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี พร้อมฉีดหรือไม่ ?

โดย ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
MIS-C ภาวะอักเสบทั่วร่างกาย หลังติดโควิด-19

โดย ผศ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์​ ค​ณะแพทยศาสต​ร์โรงพยาบา​ลรามาธิบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล

 
โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่มาแล้ว น่ากลัวแค่ไหน ?

โดย ศ.​ พญ.ศศิโสภิณ​ เกีย​รติบูรณกูล สาขาวิชาโ​รคติดเชื้อ​ ภาควิชาอ​ายุรศาสตร์ ค​ณะแพทยศาสต​ร์โรงพยาบา​ลรามาธิบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล

 
ผลกระทบระยะยาวของโควิด-19 (Long COVID)

คือ ผลกระทบระยะยาวของการเป็นโควิด-19 โดยยังมีอาการผิดปกติมากกว่า 4 สัปดาห์ มักพบในผู้ที่ป็นโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงตั้งแต่ต้น

 
วัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA COVID-19 vaccine)

เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์เอ็มอาร์เอ็นเอที่กำกับการสร้างโปรตีนหนามของไวรัสซาร์ส-โควี-2

 
 ปอดอักเสบกับโรคโควิด 19 แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

โดย รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำความเข้าใจ อาการแพ้วัคซีนโควิด-19

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล