แชร์ประสบการณ์ติดโควิด-19 ของมอส ควรฉีด Vaccine Booster​

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุลและ รศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วัคซีนโควิด-19 เข็ม 4 / เข็ม 5 จำเป็นจริงหรือ ?

โดย รศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ จากสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
11 ข้อควรปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน

เมื่อครบกำหนดกักตัว สามารถทำกิจกรรมทางสังคมและทำงานได้ตามปกติ โดยยังคงสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่าง

 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

วัคซีนโควิด-19 เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้โรคระบาดหมดไป

 
วัคซีนโควิด-19 ทางรอดหรือทางเลือก

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โควิด-19 ทำให้อวัยวะเพศหดสั้นลงจริงหรือไม่

โดย รศ. นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วิธีรับมือความเครียด ในช่วงโควิด-19 ระบาด

โดย อ. นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล

 
5 เรื่องต้องรู้ ! ก่อนให้ลูกฉีดไฟเซอร์

โดย ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อไหนบ้างที่ตรวจโอมิครอนได้

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Home Isolation ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ไม่ให้ใครมาเยี่ยมและงดออกจากบ้าน เลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง...

 
รับมือความเครียดจากโควิด-19

พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเครียด

 
นอกจากวัคซีนโควิด-19 แล้ว ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนอะไรเพิ่มอีก

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล