ป้องกัน COVID-19 ได้โดย...

ล้างมือ-สวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่าง

 
ไม่ปกปิด ไม่แพร่เชื้อ ไม่เป็นตราบาป COVID-19

การติดเชื้อไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ

 
คำแนะนำการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ใหญ่ในช่วงการระบาดของโควิด-19

วัคซีนที่แนะนำ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส

 
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID-19

สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่มีอาการไม่รุนแรง

 
ใช้ตู้และหลอด UVC ระวังอันตรายต่อผิวหนัง

UVC อันตรายต่อผิวหนัง UVC อันตรายต่อดวงตา

 
COVID-19 รักษาหาย ไม่แพร่เชื้อ

คลิปวิดีโอ (ความยาว 8.54 นาที)

 
การฟื้นฟูปอดและร่างกาย ในผู้ป่วย COVID-19

โดย อ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
9 วิธีดูแลกายและใจรับมือ COVID-19

ตามแนวทางการบำบัดโดยการยอมรับและการให้สัญญา (Acceptance & Commitment Therapy: ACT)

 
10 จุดสะสม COVID-19

ธนบัตร และเหรียญ ที่จับประตูหรือลูกบิดประตู โต๊ะทำงาน โทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์มือถือ ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ บัตรคูปองอาหาร บัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่...

 
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน สะอาดง่าย ห่างไกล COVID-19

ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป อย่างน้อย 20 วินาทีให้ทั่วมือ

 
COVID-19 กักอย่างไร ไม่ติดต่อ?

ทำไมต้องกักตัว 14 วัน ใครที่ควรกักตัว วิธีกักตัวที่ถูกต้อง

Pages