คำตอบที่คุณอยากรู้ กับ COVID-19 วัคซีนปลอดภัยไหม จะได้ฉีดเมื่อไหร่ และใครจะได้ฉีด

ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย...

 
Prevent COVID-19: how to wash your hands การล้างมือ

คลิปวีดิโอ ความยาว 4.28 นาที

 
New Normal For Health Promotion

01 ดูแลสุขภาพ 02 ดูแลสุขอนามัย 03 หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง...

 
ประตู NEW NORMAL ปลอดภัยจาก COVID-19

COVID-19 FREE with NEW NORMAL Hands Free Door from THAILAND

 
HOW TO บริหารสุขภาพจิต ในช่วงวิกฤต COVID-19

1. มีสติ อยู่กับปัจจุบัน 2. ค้นพบตัวตนในมุมใหม่ 3. ติดตามข่าวสารแต่พอดี 4. ส่งต่อพลังใจที่สร้างสรรค์ 5. ปรึกษาจิตแพทย์

 
5 วิธีดูแลเด็กช่วง COVID-19

1. ท่าทีที่สงบมั่นคงของผู้ดูแล จะช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ...

 
ป้องกัน COVID-19 ได้โดย...

ล้างมือ-สวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่าง

 
ไม่ปกปิด ไม่แพร่เชื้อ ไม่เป็นตราบาป COVID-19

การติดเชื้อไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ

 
คำแนะนำการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ใหญ่ในช่วงการระบาดของโควิด-19

วัคซีนที่แนะนำ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส

 
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID-19

สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่มีอาการไม่รุนแรง

 
ใช้ตู้และหลอด UVC ระวังอันตรายต่อผิวหนัง

UVC อันตรายต่อผิวหนัง UVC อันตรายต่อดวงตา