คำตอบที่คุณอยากรู้ กับ COVID-19 วัคซีนปลอดภัยไหม จะได้ฉีดเมื่อไหร่ และใครจะได้ฉีด

ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ติดตามรับชมคลิปสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

RAMA CHANNEL ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Ramachannel.tv