Home Isolation ทางเลือกเมื่อเตียงเต็ม

โดย ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร  กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
2 วัคซีนสำคัญที่ควรได้รับ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 
ฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วลิ่มเลือดอุดตัน! จริงหรือ?

โดย ผศ. พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เมื่อผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ จะดูแลอย่างไรดี

พิจารณาฝากเด็กไว้กับญาติหรือผู้อื่นที่พอจะดูแลเด็กได้

 
WFH มันเหนื่อย ฮีลตัวเองยังไงดี?

โดย อ. นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
12 ข้อปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน

1. ไม่ให้ใครมาเยี่ยมที่บ้าน 2. อยู่ในห้องตัวเองตลอดเวลารักษาระยะห่างกับคนในบ้านอย่างน้อย 2 เมตร...

 
 ในช่วง COVID-19 หากมีอาการดังนี้ ไม่ควรปล่อยไว้ รีบมาพบแพทย์ด่วน

เจ็บแน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อยอย่างรุนแรง...

 
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวผู้ป่วย COVID-19

เมื่อเข้ารับการรักษาตัวใน Hospitel โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
บทบาท รพ.รามาธิบดี กับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ใน Hospitel
Hospitel ทางเลือกใหม่ รักษาโควิด พลิกวิกฤตโควิด เป็นโอกาสใน Hospitel
 
อาการข้างเคียงจาก COVID-19 Vaccine และการสังเกตอาการเบื้องต้น หลังได้รับวัคซีน

โดย เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สุขภาพจิตเด็กยุคโควิด-19

โดย รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล