คำแนะนำสำหรับประชาชน

สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หากท่านมีประวัติ

เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID-19 ผู้ที่ประกอบอาชีพสัมผัสกับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID-19 ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนย...

Pages