ใช้หน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพ ป้องกัน COVID-19

วิธีใส่หน้าการอนามัย วิธีถอดหน้ากากอนามัย และสิ่งที่ไม่ควรทำ

 
คำแนะนำสำหรับประชาชน

สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หากท่านมีประวัติ

เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID-19 ผู้ที่ประกอบอาชีพสัมผัสกับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID-19 ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนย...