You are here

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง”

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้โชคดีในกิจกรรมวันนอนหลับโลก

 
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023 "การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง"

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
วันโรคอ้วน WORLD OBESITY DAY

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08:30-12:00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป O

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน

 
กิจกรรมวัน ธาลัสซีเมีย เพื่อผู้ป่วยและประชาชน ครั้งที่ 5 "ฉลาดสู้ รู้ทันโรค"
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 07.45-12.15 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 : แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุ

แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุ

 
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages