ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในระหว่างวันที่15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม "วันมะเร็งโลก We Can I Can"

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันมะเร็งโลก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรม “ลอยกระทงหลงยุค”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ฝึกซ้อม Tabletop เพื่อรับแผนอุบัติภัยหมู่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
สัปดาห์รณรงค์โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม งานสัปดาห์รณรงค์โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ประจำปี 2558

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหลระดับกลาง

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวิภาพและทางเคมี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลระดับกลาง

 
งาน Global Handwashing Day 2015

งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Global Handwashing Day 2015”