กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม

กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม
 

ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม” โดยภายในงานมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในแต่ละช่วงอายุ การให้คำปรึกษาเรื่องการรับประทานยา และการแสดงจากเภสัชกร รวมทั้งมีการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะโดย ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะทำงานด้านยาปฏิชีวนะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

       เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์