ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ การเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์อย่างเป็นทางการ ณ โถงชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และ พิธีเปิดกิจกรรม ก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ บูรณาการ สื่อสาร มีส่วนร่วม โดยมี รศ.พญ.ประสาทนีย์ จันทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส และ อาจารย์นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยกิจกรรมภายในงานมี การบรรยายให้ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  เกมส์ Safety everyday สาธิตการทำพิมเสนน้ำ  การดาวน์โหลด Ramaappointment application แนะนำฟาร์มสร้างสุข  สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล และนิตยสาร @ rama ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับชม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มารับบริการจากโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก      

ในระหว่างวันที่15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์