รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ไบโพลาร์ คนอารมณ์สองขั้ว เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย | Highlight Rama Variety

โรคไบโพลาร์เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์สองแบบเปลี่ยนแปลงไปมาสลับกัน คือ อารมณ์ดีหรือก้าวร้าวผิดปกติ (mania) และอารมณ์ซึมเศร้าผิดปกติ (depressed)

โดยการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของผู้ป่วยจะไม่ได้เปลี่ยนแบบรวดเร็วอย่างที่ใครหลายคนคิด อาจใช้เวลลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน