Rama APP
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว

ประกาศ ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลางปรับอัตราเบิกจ่าย

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 

 
ติดต่อเรา 0-2200-3000
แผนที่การเดินทาง
 
ข้อมูลเว็บไซต์