Rama APP
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชกรรมฟื้นฟู ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันที่ 27 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญผู้รับบริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2564
4 สายพันธ์ (A/H1N1, A/H3N2, B Victoria, B Yamagata) ตั้งแต่วันที่...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 1 -12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารหลัก และ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเท...

 
ติดต่อเรา 0-2200-3000
แผนที่การเดินทาง
 
ข้อมูลเว็บไซต์