ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)

 

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน จัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว (One stop service) ภายในศูนย์จะมีส่วนบริการที่จัดไว้สำหรับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม เป็นต้น เปิดให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพ มีโปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มอายุ บริการโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว นอกจากการตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ แล้วยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ  เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ  การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า

  เทคโนโลยีการรักษา

ศูนย์ตรวจสุขภาพได้นำอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจ  เช่น  เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์   เครื่องอัลตราซาวด์  ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ  พร้อมด้วยโปรแกรมการตรวจตามความประสงค์ของผู้รับบริการ

  ศูนย์บริการแบบครบวงจร

โรงพยาบาลรามาธิบดี  ทราบดีว่าเวลาของคุณมีค่าจึงได้ออกแบบบริการให้คุณได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  โดยบริการการตรวจทุกอย่างอยู่ในสถานที่เดียวกัน

  ค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการตรวจ

โรงพยาบาลได้จัดบริการการตรวจสุขภาพ   เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี จึงจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับวัย  และแตกต่างกันของแต่ละบุคคลในราคาที่เหมาะสม เพื่อบริการประชาชนในฐานะโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

  คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  • นำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่
  • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด  ตั้งแต่เวลาสองทุ่ม (20.00 น.) น้ำเปล่าดื่มได้
  • ตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระควรจัดเก็บในวันที่นัดตรวจเท่านั้น สำหรับสตรีควรส่งหลังจากการมีรอบเดือนแล้ว 5-10 วัน
  • นำผลการตรวจทางการแพทย์หรือประวัติเกี่ยวกับสุขภาพมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค
  • ในกรณีที่รับประทานยาประจำ  ควรรับประทานหลังจากการเจาะเลือดและส่งตัวอย่างตรวจปัสสาวะแล้ว

  ในกรณีตรวจช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

  • ควรดื่มน้ำเปล่าและกลั้นปัสสาวะ ก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะขยายตัวเต็มเพื่อการตรวจที่มีประสิทธิภาพ
  • ขณะรับการตรวจอาจไม่สุขสบายจากเจล ซึ่งจะทำให้รู้สึกเย็นและเปียกชื้น

  ในกรณีที่ตรวจภายใน (สำหรับสตรี)

ควรรับการตรวจภายในหลังจากการมีรอบเดือนแล้วแล้ว 5-10 วัน เพื่อให้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพ

  ในกรณีตรวจเต้านม (Mammogram)

ไม่ควรทาแป้งหรือครีม โดยเฉพาะบริเวณใต้รักแร้ หรือใต้ราวนม เพื่อให้การตรวจมีประสิทธิภาพ

  เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  เวลา 07.00 - 15.00 น.
กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0 2200 3000

  สถานที่ตั้ง :

ชั้น 4 โซน Q อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล