แบบฟอร์มส่งตรวจ CT/MRI
แบบฟอร์มส่งตรวจ CT/MRI
CT/MRI Request Form
การศึกษา Excellent Medical Education Centre
ขอเลื่อนการนัดตรวจ
Reschedule Your Appointment
ขอภาพผลการตรวจ
Request Your Scanned Images
 

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค AIMC) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฎิบัติงานศูนย์ไอแมค

การเตรียมตัวตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

Department of Medical Services

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์ รุ่นที่ 4 ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้มีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมลง เนื่องจากรักษาระยะห่างในการศึกษาดูงาน

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าศึกษาดูงานการบริการงาน

พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในประเด็น "มวยเด็ก"

ไอแมคเรวดี

เปิดให้บริการ 07.00-22.00 น. (เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-2201-1251

ในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ได้มีการบริจาคและการติดตั้งผ้าม่านพลาสติกโดยกลุ่มบุคคลนิรนามซึ่งมีการกระทำที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากโดยองค์กรของเรา ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเรารู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น

ศ.น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา  สิงหรา ณ อยุธยา ได้เข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด