จัดการความรู้ (KM)

 

คือสารที่ใช้ในการวินิจฉัยทางรังสี เพื่อให้เกิดความแตกต่างของการทึบต่อรังสีเอกซ์ ระหว่างอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะใกล้เคียง

 

ยาที่ใช้ฉีดร่วมกับการตรวจ เอ็มอาร์ไอ หรือเรียกว่า Gadolinium based contrast agents

 

ภาวะ NSF คือภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังการฉีดสาร Gadolinium

 

รังสีวินิจฉัย เป็นการนำรังสีมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์สาขาหนึ่ง

 

รังสีถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อการรักษาและวินิจฉัยรอยโรค

 

ผู้ที่ค้นพบเอกร์เรย์เป็นคนแรก คือ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน

 

รังสี คือ พลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่เปล่งหรือแผ่ออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาค

 

ปัจจุบันโรคหลอดลือดหัวใจตีบเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆของการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน

 

ความเครียดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้หลายชนิด ทุกวันนี้ผู้คนในสังคมมีภาวะเครียดจากการดำรงชีวิตมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด