ติดต่อเรา

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) AIMC.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-201-1251  โทรสาร: 02-2011176 E-mail: aimc.mahidol@gmail.com

.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด