การปฏิบัติตัวหลังการตรวจ

การปฏิบัติตัวหลังการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีการฉีดสารทึบรังสีทางหลอดเลือดดำ

1. ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 2 ลิตร (ยกเว้นผู้ป่วยที่แพทย์ให้จำกัดปริมาณน้ำ)
2. สังเกตอาการแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการตรวจทันที หรือหลังการตรวจไม่เกิน 7 วัน ได้แก่ ตุ่มนูนคัน เปลือกตาบวม ปากบวม
3. รับประทานอาหารได้ตามปกติ (ยกเว้นในรายที่แพทย์สั่งงดอาหาร)
4. ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับยารักษาโรคเบาหวาน ชื่อ Metformin ควรปฏิบัติดังนี้
4.1 ผู้ป่วยที่มีค่าอัตรากรองของเสียออกจากไตอยู่ระหว่าง 30-44  มิลลิลิตรต่อนาที ควรหยุดยา Metformin 48 ชั่วโมงก่อนการและ 48 ชั่วโมงหลังการตรวจ(ถ้าค่าการทำงานของไตต่ำกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาทีควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มรับประทานยา)
4.2 ผู้ป่วยที่มีค่าอัตรากรองของเสียออกจากไตน้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาทีหรือ เป็นโรคไตวายเรื้อรังระดับ 4 ถึง 5 ยาชื่อ Metformin เป็นข้อห้ามใช้เนื่องจากจะทำให้การทำงานของตับลดลงหรือขาดออกซิเจนได้ (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ)
 
 
 
 
 

อาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับสารทึบรังสีหรือสารเปรียบเทียบความคมชัดในการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

1. อาการแพ้ อาการแพ้ที่เกิดหลังการได้รับได้รับสารทึบรังสีหรือสารเปรียบเทียบความคมชัดในการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีทั้งเกิดขึ้นทันทีและเกิดหลังการตรวจไม่เกิน 7 วัน มีอาการตุ่มนูนคัน เปลือกตาบวม ปากบวม กล่องเสียงบวม อาการแพ้ส่วนใหญ่เป็นอาการแพ้เล็กน้อย เช่น ตุ่มนูนคันเกิดขึ้นประมาณ1.4% ในบางรายอาจเกิดอาการรุนแรง เช่น ความดันโลหิตต่ำ ไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้น ซึ่งพบน้อยมากเพืยง 0.04 %
2. อาการข้างเคียงจากการตรวจ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มักจะมีอาการไม่รุนแรงและหายได้เอง
3. อาการไม่พึงประสงค์ต่อไตพบน้อยมาก ทางศูนย์ไอแมคมีมาตรการในการป้องกันโดยการตรวจค่าการทำงานของไตในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อนการตรวจ
4. ผู้ป่วยที่ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนช่องท้องทั้งหมดต้องดื่มน้ำหรือน้ำผสมสารทึบรังสี สวนน้ำหรือน้ำผสมสารทึบรังสีทางทวารหนัก หลังการตรวจอาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ได้อาการเหล่านี้จะดีขึ้นและหายไปภายใน 2- 3 วัน
 
หากท่านข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการตรวจ หรือ เกิดอาการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
กรุณาติดต่อพยาบาลไอแมค โทรศัพท์ 02-201-1251
 
Reference
2. ACR Manual on contrast media version 10, 2015
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด