งานด้านวิชาการ

โครงการ ไอแมคสัญจร ปี
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 1 2551
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 2 2552
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 3 2553
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 4 2554
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 5 2555
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 6 2556
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 7 2557
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 8 2558
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 9 2559
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 10 2560
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 11 2561
ไอแมคสัญจร ครั้งที่ 12 2562

 

โครงการ CME วันที่
Neuroradiology CME Part I : Brain "Basic Cours of Neroimaging 4 - 5  พฤษภาคม 2545
Neuroradiology CME Part II : Basic head and neck imagine 2 - 3  สิงหาคม 2546
Neuroradiology CME Part III : Spinal Imaging 28 - 29  สิงหาคม 2547
Neuroradiology CME Part IV : Imaging of the skull base and temporal bone  27 - 28  สิงหาคม 2548
Neuroradiology CME Part V : Neuroimaging of the brain tumor 28 - 29  ตุลาคม 2549
Neuroradiology CME Part VI :CNS Infection 10 - 11  พฤศจิกายน 2550
Neuroradiology CME Part VII : Neurovascular Imaging 15 - 16  พฤศจิกายน 2551
Neuroradiology CME Part VIII : Fundamental Neuroimaging of the brain 14 - 15  พฤศจิกายน 2552
Neuroradiology CME Part IX : Basic and Advanced Head and Neck Imaging 18 - 19  พฤศจิกายน 2553
Neuroradiology CME Part X : Comprehensive Brain Oncologic Imaging 3 - 4  กันยายน 2559

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด