หน่วยงาน (AIMC)

ชื่อ

ภาษาไทย

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า

ชื่อย่อ

ไอแมค

ภาษาอังกฤษ

Advanced Diagnostic Imaging Center

ชื่อย่อ

AIMC


ติดต่อ

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 270 ถนนพระราม 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02-201-1251

โทรสาร

02-201-1176

เว็บไซต์ (Website)

AIMC.mahidol.ac.th

Facebook

Facebook.com/aimc.rama

E-mail

aimc.mahidol@gmail.com

LINE

@aimc1


เวลาเปิดทำการ

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เคาน์เตอร์นัดหมายตรวจ CT/MRI ศูนย์ไอแมค ชั้น 1

เปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด


อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เคาน์เตอร์นัดหมายตรวจ CT/MRI ศูนย์ไอแมค ชั้น 2

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น.- 16.00 น.


อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เคาน์เตอร์นัดหมายตรวจ CT/MRI ศูนย์ไอแมค ชั้น 3

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น.- 19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 9.00 น.- 15.00 น.


อาคารจอดรถ มูลนิธิรามาธิบดี

ห้องบริการข้อมูลภาพและธุรการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00 น. - 19.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น


ภายนอกโรงพยาบาล ณ. โรงเรียนเรวดี

จุดให้บริการตรวจเอ็มอาร์ไอ ณ โรงเรียนเรวดี

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00 น. - 22.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. - 20.00 น

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด