name
รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค)
 
 
 

 

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค AIMC) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฎิบัติงานศูนย์ไอแมค

 

การเตรียมตัวตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

 
Department of Medical Services

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์ รุ่นที่ 4 ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้มีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมลง เนื่องจากรักษาระยะห่างในการศึกษาดูงาน

 

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าศึกษาดูงานการบริการงาน

 

พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในประเด็น "มวยเด็ก"

 
ไอแมคเรวดี

เปิดให้บริการ 07.00-22.00 น. (เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-2201-1251

 

ในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ได้มีการบริจาคและการติดตั้งผ้าม่านพลาสติกโดยกลุ่มบุคคลนิรนามซึ่งมีการกระทำที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากโดยองค์กรของเรา ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเรารู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด
 
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
แผนที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิกัด 13.7671, 100.5271