ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์ รุ่นที่ 4

                       หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 5 ท่าน และได้มีการถ่ายทอดแบบออนไลน์ เพื่อให้ท่านอื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้ ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. โดยดูเรื่องการบริหารจัดการ และการบริการของศูนย์ในช่วงที่มีไวรัสโคโรนาระบาด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด