ชมรม Ramathibodi International Club สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาแพทย์ไทย-ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์รังสีวินิ...

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค AIMC) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฎิบัติงานศูนย์ไอแมค

 

พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในประเด็น "มวยเด็ก"

 
ไอแมคเรวดี

เปิดให้บริการ 07.00-22.00 น. (เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-2201-1251

 

เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด โทร. 0-2201-1251

 

ป.ตรี รังสีเทคนิค เงินเดือนเริ่มต้น 20,090 บาท และเพิ่มรายได้จากการทำงานนอกเวลาราชการ​ 24​ ชม.​ไม่เว้นวันหยุด สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 62

...
 

จากการที่มีผู้หวังดีช่วยแพร่ข่าวประโยชน์ของการตรวจ จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายผิดพลาดและผู้ป่วยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงโรคประเมินโดยแพทย์

 

ติดตามถ่ายทอดสด การแถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

 

เพื่อทำงานที่ท้าทาย ต้องเรียนรู้วิจัยและพัฒนา มีคลังข้อมูลจากงานวิจัยขนาดใหญ่ให้ใช้ มีการนำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วบ้าง

 

VTR แนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) บริจาคเงินจำนวน 6,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 

คณะนักอุตสาหกรรมจาก หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ไอแมคและหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด