ความเข้าใจคลาดเคลื่อนการตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจและลำไส้ใหญ่

         จากการที่มีผู้หวังดีช่วยแพร่ข่าวประโยชน์ของการตรวจ จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายผิดพลาดและผู้ป่วยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงโรคประเมินโดยแพทย์

    
 
        
            ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) มีความเป็นห่วงเรื่องที่มีผู้หวังดีเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลการตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจและการตรวจหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ทางศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องการเข้าถึงการตรวจและค่าใช้จ่าย แล้วก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมว่าเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
           ศูนย์ฯ ขอชี้แจงว่า ในการเข้ารับการตรวจผู้รับบริการต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงโรคประเมินโดยแพทย์ซึ่งไม่ใช่รังสีแพทย์ผู้จะวินิจฉัยภาพจากการตรวจ อนึ่งค่าตรวจวินิจฉัยเป็นไปตามประกาศของกรมบัญชีกลาง

 

                                                                 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)      
                                                          29 มกราคม 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด