ชมรม Ramathibodi International Club สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาแพทย์ไทย-ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์รังสีวินิ...

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค AIMC) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อปฎิบัติงานศูนย์ไอแมค

 

การเตรียมตัวตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

 
Department of Medical Services

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมการแพทย์ รุ่นที่ 4 ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้มีการลดจำนวนผู้เข้าร่วมลง เนื่องจากรักษาระยะห่างในการศึกษาดูงาน

...
 

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 เข้าศึกษาดูงานการบริการงาน

 

พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในประเด็น "มวยเด็ก"

 
ไอแมคเรวดี

เปิดให้บริการ 07.00-22.00 น. (เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-2201-1251

 

เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด โทร. 0-2201-1251

 

ในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ได้มีการบริจาคและการติดตั้งผ้าม่านพลาสติกโดยกลุ่มบุคคลนิรนามซึ่งมีการกระทำที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากโดยองค์กรของเรา ช่วย...

 

ศ.น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา  สิงหรา ณ อยุธยา ได้เข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563

...
 

ศูนย์ไอแมคต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงานการบริการงาน

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดย งานสื่อสารองค์กรและ สหพันธ์เว็บไซต์รามาธิบดี ในวันที่ 31 กรกฎ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด