ไอแมค ขอขอบคุณ กลุ่มคนใจดีที่นำพลาสติกมาบริจาค และติดตั้งที่ศูนย์ไอแมค

     วิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคลากรทางการแพทย์ เป็นฮีโร่ที่ต้องเผชิญความท้าทายจากโรคอุบัติใหม่ที่ยากแก่การรักษาและจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน อีกทั้งยังเกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความเสี่ยงของการติดโรคนั้น ยังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนการป้องกันให้กับฮีโร่เหล่านี้ ไอแมคขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีหัวใจแห่งการให้โดยไม่ประสงค์เปิดเผยนาม แต่เราสามารถสังเกตได้จากโลโก้ที่อกเสื้อของผู้ติดตั้ง (หากมิใช่ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย) ที่บริจาคและนำพลาสติกมาติดตั้งที่ศูนย์ไอแมค เพื่อช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด