คณะนักศึกษา ปธพ. รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานศูนย์ไอแมค

          สถาบันประปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาธิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) เข้าศึกษาดูงาน ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้แบ่งกลุ่มมาศึกษาดูงานการบริหารงาน และการบริการ ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) จำนวน 20 คนวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด